Riskienhallinnan kehittäminen osana lakisääteisiä velvoitteita ja vaatimustenmukaisuutta

Ajankohtaisessa koulutuksessa perehdytään HSEQ (Health, Safety, Environmental, Quality) -lähestymistapaan, toimitilaturvallisuuteen ja rikostorjuntaan sekä kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan. Riskienhallinta ja turvallisuus koskettaa jokaista työntekijää, koska se on osa jokaisen arkipäiväistä työtä. Koulutus on tarkoitettu riskienhallinnan, turvallisuuden, laadunhallinnan ja ympäristöhallinnan parissa työskenteleville henkilöille yksityisellä sekä julkisella sektorilla.

Moduli palvelee erityisesti niitä, jotka ovat vastuussa riskienhallintastrategioiden kehittämisestä ja toteuttamisesta niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Kurssi tarjoaa syvällistä tietämystä riskien arvioinnista, hallinnasta ja raportoinnista, ja on erinomainen mahdollisuus ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan vastaamaan nykypäivän monimutkaisten työympäristöjen vaatimuksiin. Koulutus integroituu saumattomasti myös johtamiskoulutukseen, kuten Executive MBA -ohjelmiin, tukien johtotason päätöksentekoa ja strategista suunnittelua.

Koulutuksen voi opiskella itsenäisinä erillisinä opintoina, mutta sen voi sisällyttää myös Executive MBA -opintoihin.

Ohjelman tieteellinen johtaja Jyri Paasonen

Osa riskienhallinan ja turvallisuuden eMBA:ta.

Moduulirakenne

Oikeudet muutoksiin pidätetään

OSA 1

Johdanto moduuliin

Koulutuspäällikkö Ida Söderholm, Vaasan yliopisto Executive Education

Riskienhallintaprosessi ja turvallisuusjohtaminen
Tutkijatohtori Jyri Paasonen

 • Riskienhallintaprosessi ja keskeiset standardit sekä vaatimukset
 • Riskienhallintamallit ja kypsyystasot
 • Riskienhallinta osana johtamisjärjestelmää

OSA 2

Riskien ja mahdollisuuksien arviointi

 • Riskien arviointiprosessi
 • Riskien arvioinnin menetelmät ja käytännön harjoitus
 • Riskien käsittely

OSA 3

Riskien raportointi, katselmointi ja erityisosa-alueet

 • Riskeistä raportointi määritellyille sidosryhmille ja katselmoinnit
 • Riskihavainnot ja johtaminen
 • Liiketoiminnan prosesseja ja niiden vaatimuksia riskienhallinnan näkökulmasta, kriisitilanteiden hallitseminen

OSA 4

Workshop-tentti

 • Esitys muille osallistujille ja kouluttajalle moduulin aikana kerätystä tiedosta ja johtopäätöksistä
 • Miten opittua sovelletaan omaan työhön ja työyhteisöön?

Haluatko lisätietoja?

Jätä meille mietteesi ja yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*
Ehdot löytyvät tietosuojaselosteesta