Riskienhallinnan kehittäminen osana lakisääteisiä velvoitteita ja vaatimustenmukaisuutta

Ajankohtaisessa koulutuksessa perehdytään HSEQ (Health, Safety, Environmental, Quality) -lähestymistapaan, toimitilaturvallisuuteen ja rikostorjuntaan sekä kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan. Riskienhallinta ja turvallisuus koskettaa jokaista työntekijää, koska se on osa jokaisen arkipäiväistä työtä. Koulutus on tarkoitettu riskienhallinnan, turvallisuuden, laadunhallinnan ja ympäristöhallinnan parissa työskenteleville henkilöille yksityisellä sekä julkisella sektorilla.

Moduli palvelee erityisesti niitä, jotka ovat vastuussa riskienhallintastrategioiden kehittämisestä ja toteuttamisesta niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Kurssi tarjoaa syvällistä tietämystä riskien arvioinnista, hallinnasta ja raportoinnista, ja on erinomainen mahdollisuus ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan vastaamaan nykypäivän monimutkaisten työympäristöjen vaatimuksiin. Koulutus integroituu saumattomasti myös johtamiskoulutukseen, kuten Executive MBA -ohjelmiin, tukien johtotason päätöksentekoa ja strategista suunnittelua.

Koulutuksen voi opiskella itsenäisinä erillisinä opintoina, mutta sen voi sisällyttää myös Executive MBA -opintoihin.

Kouluttaja ja tieteellinen johtaja Jyri Paasonen

Osa riskienhallinan ja turvallisuuden eMBA:ta.

Moduulirakenne

Oikeudet muutoksiin pidätetään

18.-19.9.2025

Vaatimustenmukaisuus ja vastuut 

 • Tarkastellaan HSEQ (Health, Safety, Environmental, Quality) -lähestymistapaa riskienhallinnassa ja hallintajärjestelmän kehittämistä
 • Perehdytään lakisääteisiin velvoitteisiin ja eri standardien (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) vaatimustenmukaisuuteen
 • Vastuukysymykset ja organisoinnin velvoitteet

16.-17.10.2025

Fyysinen turvallisuus ja rikostorjunta

 • Rakenteellisen turvallisuuden ja turvallisuusvalvonnan sääntely
 • Pelastustoiminnan sääntely
 • Varautumis- ja suunnitteluvelvoitteet
 • Rikostorjunta ja turvallisuuspalvelut
 • Toiminta rikostapauksessa ja rikostapausten tutkinta

13.11.2025

Kyberturvallisuus ja tietosuoja 

 • Kyberturvallisuuden lakisääteiset ja eri sidosryhmien vaatimukset
 • Tietojen suojaamisvaatimukset ja suojattavat tiedot
 • Tietosuoja osana tiedonhallintaa ja kyberturvallisuutta
 • Uudet teknologiat, kuten tekoäly, ja niiden turvallinen käyttäminen
 • Toiminta tietoturvahäiriöissä ja hallinnolliset seuraamukset

14.11.2025                   

Workshop-tentti 

 • Esitys muille osallistujille ja kouluttajalle moduulin aikana kerätystä tiedosta ja johtopäätöksistä
 • Miten opittua sovelletaan omaan työhön ja työyhteisöön?

Haluatko lisätietoja?

Jätä meille mietteesi ja yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*
Ehdot löytyvät tietosuojaselosteesta