Tulevaisuuden kestävä hankintatoimi – Johdantomoduuli

Johdatus tulevaisuuden kestävään hankintatoimeen

Moduuli on johdanto osto- ja hankintatoimeen. Tässä koulutuksessa käsitellään hankintatoimeen ja toimitusketjujen hallintaan liittyviä perusteita ja muutospaineita, mm. digitalisoitumiseen ja kiertotalouden vaatimuksiin liittyen.

Koulutuksen voi opiskella itsenäisinä erillisinä opintoina, mutta sen voi sisällyttää myös Executive MBA -opintoihin.