Tapaa ExEd-kouluttajat: Liisa Mäkelä

Liisa Mäkelä – Asiantuntija työhyvinvoinnin ja johtajuuden yhdistämisessä 

ExEd-sarjassa Tapaa ExEd-kouluttajat tutustumme Liisa Mäkelään, Vaasan yliopiston johtamisen akateemisessa yksikössä toimivaan henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmän professoriin ja kouluttajaan. Mäkelä tuo esiin ajatuksiaan siitä, millaista johtajuutta tämän päivän työelämässä tarvitaan ja miten se vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin ja organisaation menestykseen. 

Mäkelän mukaan, johtajuus on aina prosessi, joka toteutuu yhteistyössä ihmisten kanssa. Hän korostaa valmentavan johtajuuden merkitystä ja sen vaikutusta oppimiseen ja työn edistämiseen. Hänen mielestään on tärkeätä muistuttaa, että johtajuus on yhteistyötä, ja tämä näkemys on erityisen tärkeä nykyajan työelämässä. 

Mäkelän tutkimus työhyvinvointiin, johtajuuskäytänteisiin ja työyhteisön toimintatapoihin liittyen on tuonut esiin useita keskeisiä löydöksiä. Hän mainitsee, että sosiaalinen tuki kollegoilta ja esihenkilöltä on tärkeätä työpaikalla viihtymiselle ja yhteisöön kuulumisen kokemukselle. Tämä on erityisen relevanttia etätyön kontekstissa, missä työntekijöiden verkostojen rakentaminen ja apua pyytämisen taidot ovat olennaisia. 

Lisäksi Mäkelä nostaa esiin esihenkilöiden oman työhyvinvoinnin merkityksen. Esihenkilöiden työssä pahoinvointi ja työuupumus vaikuttaa heidän johtajuuskäytäntöihinsä ja sitä kautta tiimiläisten hyvinvointiin, hän toteaa, korostaen esihenkilöiden jaksamisen ja oman osaamisen kehittämisen tärkeyttä. 

Kolmas tärkeä löydös liittyy työpäivän jälkeiseen palautumiseen. Mäkelä painottaa, että psykologinen irrottautuminen työpäivän ja työajan ulkopuolella on mahdollista ja tärkeätä, jotta ihmiset voivat ladata akkunsa ja olla valmiita seuraaviin haasteisiin. 

Liisa Mäkelän haastattelu tarjoaa arvokasta tietoa ja näkökulmia johtajuuteen, henkilöstöjohtamiseen ja työhyvinvointiin, tehden siitä erinomaisen resurssin kaikille UvaasaExEd-ohjelman osallistujille.  

Julio Serrano – UvaasaExEd Blogi