Asiakasarvon ja asiakaskokemuksen johtaminen

Moduulin tavoitteena on antaa ymmärrys ja työkalut asiakasarvon rakentamiseen, arvolupauksen määrittämiseen ja asiakasarvon mittaamiseen. Vain ymmärtämällä asiakkaiden näkemys yrityksen tuottamasta arvosta, voidaan ymmärtää asiakasarvon rooli asiakaskokemuksen synnyssä.

Yrityksen ja organisaation tarkoituksena on onnistua luomaan asiakkailleen merkityksellistä ja kilpailijoista erottuvaa arvoa. Tästä syntyy yrityksen kilpailuetu. Moduulissa keskitytään määrittelemään asiakasarvoon perustuvaa kilpailuetua, annetaan työkalut ja mittarit asiakasarvon mittaamiseen ja määritellään konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseen, seurantaan ja johdonmukaiseen kehittämiseen.

Moduuli on suoritettavissa täysin itsenäisinä opintoina, mutta sen voi sisällyttää myös Executive MBA -ohjelman yleisopintoihin.

Pohditko kokonaisen Executive MBA tutkinnon suorittamista?

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin MBA ohjelmista