Asiakasarvon ja asiakaskokemuksen johtaminen

Moduulin keskiössä on tarjota kattava ymmärrys asiakasarvon merkityksestä ja sen rakentamisesta liiketoiminnassa. Se ei ainoastaan anna työkaluja ja menetelmiä asiakasarvon määrittämiseen ja mittaamiseen, vaan myös valaisee, kuinka arvolupaus muodostetaan ja kommunikoidaan asiakkaille. On olennaista ymmärtää asiakkaiden perspektiivi ja heidän näkemyksensä yrityksen tarjoamasta arvosta. Vasta tällöin voimme todella hahmottaa asiakasarvon keskeisen roolin asiakaskokemuksen muodostumisessa ja sen vaikutuksessa liiketoiminnan menestykseen.

Jokaisen yrityksen ja organisaation päämääränä on luoda asiakkailleen poikkeuksellista arvoa, joka erottaa heidät kilpailijoistaan. Tämä erottuva arvo on avainasemassa yrityksen kilpailuedun muodostumisessa. Moduulissa ei ainoastaan keskitytä määrittelemään asiakasarvoon perustuvaa kilpailuetua, vaan tarjotaan myös käytännönläheisiä työkaluja ja mittareita asiakasarvon systemaattiseen mittaamiseen. Lisäksi opiskelijat saavat selkeät ohjeet ja toimenpidesuositukset tavoitteiden saavuttamiseksi, niiden jatkuvaksi seurannaksi ja strategiseksi kehittämiseksi.

Lataa ohjelma tästä.

Ohjelman tieteellinen johtaja on professori Hannu Makkonen

Lisätietoa
Moduuli kuuluu Executive MBA -ohjelman perusopintoihin, mutta sen voi suorittaa myös täysin itsenäisinä opintoina.

Moduulin rakenne

Koulutuksissa yksi teema kattaa yksi, kaksi tai puoli koulutuspäivää. Yksi osa on yleensä kaksipäiväinen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

I OSIO: ASIAKASARVO JA ASIAKASKOKEMUS

Asiakasarvo näkökulmana liiketoiminnan johtamiseen

Asiakaskokemuksen johtaminen

II OSIO: DIGITAALINEN ASIAKASKOKEMUS

Digitalisaation vaikutus asiakaskäyttäytymiseen

Teknologian hyödyntäminen asiakasarvon ja asiakaskokemuksen johtamiseen

III OSIO: KESTÄVÄN ASIAKASARVON RAKENTAMINEN

Kestävä asiakasarvo liikesuhteissa ja verkostoissa’

Workshop: oman kehittämistyön esittely

 

 

Pohditko kokonaisen Executive MBA koulutuksen suorittamista?

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin eMBA ohjelmista

Haluatko tietää lisää?

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*
Ehdot löytyvät tietosuojaselosteesta