Asiakasarvon ja asiakaskokemuksen johtaminen

Moduulin tavoitteena on antaa ymmärrys ja työkalut asiakasarvon rakentamiseen, arvolupauksen määrittämiseen ja asiakasarvon mittaamiseen. Vain ymmärtämällä asiakkaiden näkemys yrityksen tuottamasta arvosta, voidaan ymmärtää asiakasarvon rooli asiakaskokemuksen synnyssä.

Yrityksen ja organisaation tarkoituksena on onnistua luomaan asiakkailleen merkityksellistä ja kilpailijoista erottuvaa arvoa. Tästä syntyy yrityksen kilpailuetu. Moduulissa keskitytään määrittelemään asiakasarvoon perustuvaa kilpailuetua, annetaan työkalut ja mittarit asiakasarvon mittaamiseen ja määritellään konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseen, seurantaan ja johdonmukaiseen kehittämiseen.

Moduuli on suoritettavissa täysin itsenäisinä opintoina, mutta sen voi sisällyttää myös Executive MBA -ohjelman yleisopintoihin.

Ohjelman tieteellinen johtaja on professori Arto Rajala

Lisätietoa
Moduuli kuuluu Executive MBA -ohjelman perusopintoihin, mutta sen voi suorittaa myös täysin itsenäisinä opintoina.

Moduulin rakenne

Koulutuksissa yksi teema kattaa yksi, kaksi tai puoli koulutuspäivää. Yksi osa on yleensä kaksipäiväinen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Asiakasarvo:

Asiakasarvon lupaus, määrittely ja arvolupaus

Arvon tuottamisen eri logiikat

Asiakasarvo kilpailutekijänä

Asiakaskokemus:

Asiakaskokemuksen rakentuminen,
asiakkaan odotukset ja niihin vastaaminen, asiakaskokemuksen merkitykset

Asiakasymmärrys:

asiakkaan halut, tarpeet, asiakkaan profiilit ja segmentointi, asiakkaan osallistaminen, markkinoinnin konseptit sekä jakamistalous

Asiakasarvo kilpailutekijänä:

Innovaatiojohtaminen ja asiakasarvo, asiakasarvon tuottaminen – ansaintalogiikka asiakaslähtöisesti, asiakasarvon tuottamisen liiketoimintalogiikka

Digitaalinen asiakaskokemus:

Digitaaliset työkalut asiakaskokemuksen tuottamisessa, somen rooli ja merkitys. Miten asiakaskokemus rakennetaan verkossa / virtuaalisesti. Mitä on vaikuttajamarkkinointi ja miten sitä toteutetaan

Pohditko kokonaisen Executive MBA tutkinnon suorittamista?

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin eMBA ohjelmista