Kvarken Space Center: Uusi aikakausi Vaasan alueen avaruustaloudessa ja -tutkimuksessa

Avaruuden rajoja rikkoen: Vaasan uusi aikakausi avaruustaloudessa ja -tutkimuksessa

Vaasan yliopiston yhteydessä toimiva Merenkurkun avaruuskeskus, Kvarken Space Center (KSC), on ottanut tehtäväkseen avaruustalouden ja -tutkimuksen edistämisen. Avaruuskeskus pyrkii luomaan yhteyksiä ja vuorovaikutusta teollisuuden eri toimijoiden, yhteiskunnan, yliopistojen ja koko seudun väestön välillä, hyödyntäen samalla alueella tapahtuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä koulutusta.

Merenkurkun avaruuskeskuksen ja vaasan yliopiston digital economy -tutkimusalustan johtaja, professori Heidi Kuusniemi, jonka asiantuntemus ulottuu laajalle avaruusteknologian ja -datan hyödyntämisen kentässä, esittelee Merenkurkun avaruuskeskusta ensimmäisessä videohaastattelussa. Tämä haastattelusarja on suunniteltu esittelemään hankkeen potentiaalia ja tuomaan se Vaasan seudun liike-elämän tietoisuuteen. Kuusniemen mukaan avaruuskeskuksen ekosysteemi tarjoaa uusia mahdollisuuksia, asiantuntemusta, uutta tietämystä, teknologioita ja niiden käyttötapoja, mikä hyödyttää kaikkia alueen toimijoita.

Merenkurkun avaruuskeskus toteuttaa toimintaansa erilaisten aktiviteettien kautta, kuten kansallisesti ja kansainvälisesti suuntautuvien projektien, Pohjoismaisen yhteistyön, tutkimus- ja kehitysprojektien sekä uusien innovatiivisten menetelmien kehittämisen kautta. Lisäksi keskus järjestää yrityskehitystyöpajoja, hackathoneja, kursseja ja koulutuksia opiskelijoille sekä toimii vuorovaikutuksessa yleisön ja erityisesti lasten kanssa, levittäen tietoa avaruudesta, avaruuspohjaisesta datasta, teknologioista sekä niihin liittyvistä palveluista ja sovelluksista.

KSC toimii ainutlaatuisessa EnergyVaasa-klusterissa, joka on täynnä energia-alan yrityksiä. Avaruusdata ja -teknologia tarjoavat valtavia mahdollisuuksia kestävyyden edistämisessä, esimerkiksi luonnonvarojen seurannassa ja uusiutuvan energian alalla suunnittelussa ja ennustamisessa, hyödyttäen näin energia-alan yrityksiä.

Tulevaisuudessa merenkurkun avaruuskeskus toivoo olevansa välittäjä, joka luo yhteyksiä opiskelijoiden, yritysten ja tutkijoiden välille vahvan Pohjoismaisen yhteistyön merkeissä. Tavoitteena on uusien liiketoimintaideoiden synnyttäminen avaruusdatan hyödyntämisen ja avaruusteknologian alalla sekä Pohjoismaisen pienisatelliittitalouden vauhdittaminen omalla satelliittiteknologian demonstraattorillaan ja datan hyödyntämisellä.

Merenkurkun avaruuskeskus pitää yllä Pohjoismaista tutkimushenkeä, edistää avaruusliiketoimintaa ja inspiroi vahvoihin Pohjoismaisiin kumppanuuksiin. Tämä on vasta ensimmäinen askel pitkällä matkalla kohti avaruustalouden ja -tutkimuksen uusia ulottuvuuksia, ja Vaasan yliopisto on ylpeä voidessaan olla tämän matkan kärjessä.


Julio Serrano – UvaasaExEd Blogi

Erityiskiitokset:

Kvarken Space Center

Heidi Kuusniemi

Elina Huculak

Susanna Litmanen

Johanna Haveri