Tapaa ExEd-kouluttajat: Heini Pensar 

Uuden ajan johtajuus: Heini Pensarin näkemyksiä etä- ja lähijohtamisesta 

Vaasan yliopiston johtamisen yksikön opettaja ja liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelman vastaava Kokkolassa, Heini Pensar, jakaa arvokkaita oivalluksia etä- ja lähijohtamisesta sekä niiden soveltamisesta nykypäivän työympäristössä. Pensarin monipuolinen kokemus etätyöntekijänä ja kansainvälisten tiimien johtajana antaa hänelle ainutlaatuisen perspektiivin johtamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Etä- ja lähijohtamisen yhdistäminen opetukseen ja tutkimukseen 

Pensar kertoo, kuinka hän on soveltanut omia kokemuksiaan etä- ja lähijohtamisesta Vaasan yliopiston tutkimus- ja opetustyöhön. Hän korostaa, että ennen pandemiaa etätyö oli olemassa, mutta ei yhtä yleistä. Tämä aika ennen pandemiaa keskittyi enemmän työsuoritusten seurantaan ja organisaatioiden välisen yhteistyön sujuvoittamiseen. Pandemian myötä etätyön yleistyessä Pensar huomasi, että pitkäaikaisten etätyöntekijöiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden tarpeet olivat jääneet huomiotta. Tämä havainto innosti häntä tutkimaan aihetta syvällisemmin, mikä on johtanut väitöskirjatutkimukseen ja uusiin oivalluksiin, jotka hän on integroinut opetukseensa. 

Käytännön strategiat etätyön haasteisiin 

Pensar jakaa käytännön strategioita, joita organisaatiot voivat käyttää etätyön kuormittavuuden vähentämiseksi ja työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Hän on huomannut tutkimuksessaan, että etätyö lisää työntekijöiden kokemusta luottamuksesta ja työautonomiasta, mutta samalla se voi johtaa työpäivien venymiseen ja työn tunkeutumiseen vapaa-ajalle. Tehokkain tuki työntekijöille on yksilöllistä ja perustuu syvälliseen ymmärrykseen työntekijän tarpeista. Pensar korostaa, että Suomessa on korkeatasoinen tuki työntekijöiden hyvinvoinnille, mutta usein tämä tuki jää liian yleiselle tasolle eikä ole kaikkien hyödynnettävissä. Hän ehdottaa, että tuki tuodaan lähemmäs yksilöä dialogin ja suunnitelmallisuuden kautta, jotta se vastaa paremmin työntekijöiden yksilöllisiä tarpeita. 

Dialogin merkitys etätyössä 

Pensar painottaa dialogin ja kohtaamisten tärkeyttä organisaatioissa, jotta voidaan ymmärtää ja tukea työntekijöiden yksilöllisiä tarpeita etä- ja hybridityössä. Hän uskoo, että tämä lähestymistapa edellyttää suunnitelmallisuutta ja ajan varaamista keskusteluille, mikä on mahdollista myös etätyössä. 

Heini Pensarin kokemukset ja tutkimukset tarjoavat arvokkaita näkökulmia ja ratkaisuja etä- ja lähijohtamisen haasteisiin. Hänen työnsä Vaasan yliopistossa ja yritysmaailmassa osoittaa, kuinka tärkeää on ymmärtää etätyön dynamiikkaa ja kehittää käytäntöjä, jotka tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja edistävät tehokasta työskentelyä. 

Julio Serrano – UvaasaExEd Blogi