Executive MBA opintojen rakenne

Klikkaamalla kaikille yhteisiä opintoja tai erikoistumisopintojen painikkeita pääset näkemään opintojen sisällöt.

Kaikille yhteiset yleisopinnot 75 op

Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
10 op

Strateginen talousohjaus
10 op

Johtaminen monikulttuu­risessa ympäristössä
15 op

Asiakasarvon ja asiakaskoke­muksen johtaminen
10 op

Johtajana kasvaminen, JOKA
15 op

Executive MBA erikoistumisopinnot 20-30 op

Myynti MBA 20 op

HR MBA 20 op

Urheilujohtamisen MBA 20 op

Sote MBA 25 op

Energy Business MBA 20 op

Hankintatoimen MBA 20 op

Riskienhallinnan ja turvallisuuden MBA 20 op

Finanssi- ja vakuutusalan MBA 30 op

Executive MBA kehittämistyö 15 op

Teemme kanssasi sinulle sopivan opinto-ohjelman. Ota rohkeasti yhteyttä!